Előző
Következő

AUTÓBÉRLÉS

A GÉPKOCSI FELVÉTELE

A gépkocsi a (foglalás visszaigazolása után kézhez kapott) voucher, érvényes vezetői engedély, nemzetközi autóvezetői jogosítvány (a két jogosítványon szereplő adatoknak egyezniük kell!) és a bérlő nevére kiállított dombornyomott hitelkártya felmutatásával vehető fel. A hitelkártya depozitként szolgál, illetve garancia arra, hogy a bérlő időben és sértetlenül szolgáltatja vissza az autót. Készpénz depozitot nem fogadnak el a felvevőhelyeken. A depozit összege min. a biztosítások önrésze, ettől azonban a szolgáltató felfelé saját hatáskörben eltérhet.
A zárolt depozitot, szolgáltatótól függően, a gépkocsi sérülésmentes leadását követő 5-30 munkanapon belül feloldják.
Bérlő a bérelt gépkocsit (a repülési menetrend megadásának elmaradása esetén) a foglaláskor jelzett várható érkezés időpontjától számított 2 órán belül vagy a felvevőhely bezárásáig veheti fel (a két időpont közül a korábbi tekintendő érvényesnek). A gépkocsi felvételénél célszerű az autó állapotát ill. a bérleti szerződésben feltüntetett alkatrészek / szerszámok meglétét ellenőrizni.

A BÉRELT GÉPKOCSI

A gépkocsi típusa, motor- és csomagtartó mérete nem garantált. Az autókölcsönző cégnek jogában áll a megrendelt kategórián belül más típusú, vagy a megrendeltnél magasabb kategóriájú autót biztosítani.

A GÉPKOCSI KÉSEDELMES, ILLETVE IDŐ ELŐTTI LEADÁSA

Egynapos bérlés 24 órát jelent. Amennyiben a bérlő a gépkocsit a 24 óra lejárta után viszi vissza, úgy egy további teljes napi, a biztosítást és a kötelező helyi adókat is magában foglaló helyi tarifák szerinti pótdíjat köteles a helyszínen utólagosan fizetni.
Ha a bérlő az autókölcsönző cég nyitva tartása után viszi vissza az autót, ő felel érte mindaddig, amíg a kölcsönző cég át nem veszi azt, és az átadás-átvétellel a bérleti szerződés hatálya lezárul.
A voucheren feltüntetett bérleti napok egyszeri, folytonos bérlési időtartamot jelölnek, nem bonthatók rövidebb, szünetekkel megszakított szakaszokra.
A voucheren jelzett bérlési időtartam ki nem használása, utólagos lerövidítése esetén visszatérítés nem igényelhető.

KORHATÁR

Hacsak a feltételrendszer más kikötéssel nem él, a bérlési feltételként megszabott minimum korhatár 21 év. A bérlőnek legalább egy éves vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie. Foglaláskor a bérlő köteles ellenőrizni, nem tartalmaznak-e a feltételek egyéb megszorításokat a maximum korhatárt, a vezetési tapasztalatot, bizonyos autótípusoknál specifikált minimum korhatárt stb. illetően.
A foglalás érvényessége a gépkocsivezető megadott életkorán alapszik. Hibás információ megadása esetén az autókölcsönző megtagadhatja a választott kategóriájú gépkocsi kiadását.

TOVÁBBI GÉPKOCSIVEZETŐK

A bérlő (az elsődlegesen megjelölt gépkocsivezető) mellett minden további vezetőnek meg kell felelnie a korhatárral, jogosítvánnyal és vezetői gyakorlattal kapcsolatban kikötött bérlési feltételeknek, és gondoskodni kell róla, hogy adataik szerepeljenek a bérleti szerződésben.
A további gépkocsivezető (hacsak az ár nem tartalmazza) helyi adókkal megemelt díja az autó felvételekor, közvetlenül az autókölcsönzőnek fizetendő.

MEGSZORÍTÁSOK

A bérleti és biztosítási feltételek országonként és autókölcsönző cégenként változnak. Foglaláskor a bérlő köteles ellenőrizni, milyen feltételek érvényesek a bérelt autóval történő határátlépésre, ill. speciális közlekedési eszközön (pl. kompon) történő szállítására.
A foglaláson történő bármilyen módosítás a bérleti díj módosulásával járhat.

BALESET VAGY LOPÁS

Baleset vagy lopás esetén a bérlőnek azonnal értesítenie kell az autókölcsönzőt és a helyi rendőrséget, s meg kell őriznie a hivatalos rendőrségi jelentés másolatát. Továbbá, a biztosítás rendezése végett az autókölcsönző céggel együtt baleseti jelentést kell készíteni.
Tekintet nélkül arra, kit terhel a felelősség, a bérlő bármilyen káresemény bekövetkezte esetén köteles kifizetni a foglaláskor meghatározott önrészt.
A biztosítás nem fedezi az alvázban, gumikban, szélvédőben, belső borításban okozott, a figyelmetlen, vagy drog illetve alkoholos befolyás alatti vezetés számlájára írható, és az őrizetlenül autóban hagyott autókulcs okán keletkezett károkat, sem pedig azt a minimális önrészt, amely a föntebb leírt esetben a bérlőt terheli.

Videó

ÜZEMANYAG

Az autókölcsönző teli tankkal adja át a bérlőnek az autót, melyet célszerű ugyancsak teli tankkal visszavinni. Ha a bérlő részlegesen töltött vagy üres tankkal szolgáltatja vissza a gépkocsit, úgy az autókölcsönző cég saját tarifája szerint, és bizonyos összegű szolgáltatási díjat is felszámítva fizetteti ki a hiányzó üzemanyagot. A költséggel automatikusan megterhelik a bérlő hitelkártyáját. Bizonyos felvevőhelyeken a helyi szolgáltató az általánostól eltérő üzemanyag visszatankolási szabályokat alkalmazhat, erről azonban köteles a bérlőt az autó felvételekor a helyszínen tájékoztatni. A bérlőnek minden esetben célszerű megbizonyosodni arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak az elfogyasztott üzemanyag visszatankolására, ill. az autóban használt üzemanyag típusára.
A bérlő felelőssége, hogy azonosítsa és kizárólag az autó típusának megfelelő üzemanyagot (ólmozott benzin, ólmozatlan benzin, diesel) használja. A nem megfelelő üzemanyag használata kártérítést von maga után, melynek összege akár a teljes javítási költséget is elérheti.

A VOUCHER

A voucher személyre szóló, kizárólag a bérlő (a voucheren szereplő név tulajdonosa) jogosult rendelkezni vele, és csakis a benne megadott adatok (autókölcsönző cég, felvevőhely, dátumok, időpontok, autócsoport) szerinti szolgáltatás igénybe vételére jogosít. A voucheren szereplő adatok bárminemű megváltoztatásáért a bérlő felel.
A voucher kizárólag a foglalt szolgáltatás ellenértékének befizetését igazolja, és nem képezi részét a szolgáltató cég és a bérlő között a gépkocsi felvételekor megkötött bérleti szerződésnek.
A voucher elvesztése esetén a felelősség a bérlőt terheli.

A VOUCHERREL NEM FEDEZETT MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Repülőtéri pótdíj (hacsak az ár nem tartalmazza), a további gépkocsivezetők pótdíja, fiatalkorú gépkocsivezetők pótdíja, személyi balesetbiztosítás és bármilyen egyéb, a voucherrel nem fedezett biztosítás, visszaszállítási díj (ha a felvétel és leadás országa eltér), közlekedési bírságok, autópályadíjak, gyerekülés, síléctartó és az autó felvételekor igényelt bármilyen egyéb felszerelés.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pótdíjat vonhat maga után, ha a bérlő nem az eredetileg befoglalt telephelyen adja le az autót.
A fenti mellékszolgáltatások helyi adókkal megemelt díja az autó felvételekor, közvetlenül az autókölcsönzőnek fizetendő.
A bérleti szerződés aláírásával a bérlő kötelezi magát az abban foglaltak betartására, és aláírását utólagosan nem vonhatja vissza. A bérléskor különböző biztosításokat ajánlhat fel az autókölcsönző cég, melyeket a voucher nem tartalmaz. Ha ezeket a bérlő elfogadja, s azt aláírásával igazolja, köteles a felmerülő költségeket a helyszínen kifizetni. A gépkocsi felvételekor vásárolt mellékszolgáltatások azonban a szerződés aláírását követő 24 órán belül még lemondhatók.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A lefoglalt autó kötbérmentesen a felvétel előtt legkésőbb 7 nappal lemondható. Ezt az időpontot követően a kötbér mértéke kategóriától és felvételi országtól függően változó.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Cégünk helyi szolgáltatók ügynökeként kizárólag a gépkocsinak a kért országban történő foglalásáért és a voucher helyes kibocsátásáért és az autó elérhetőségéért, (azaz a bérlő és az autókölcsönző közötti kapcsolat megteremtéséért) felelős.
A gépkocsi felvételekor a bérlő új szerződést köt az autókölcsönzővel. A bérleti szerződés feltételei kötelező érvényűek. Aláírás előtt a bérlő köteles ellenőrizni, érti és jóváhagyja-e a szerződésben foglaltakat. Az aláírt szerződés utólag fel nem mondható.
Az autókölcsönzővel szembeni keresettel közvetlenül a kölcsönző céghez kell fordulni. A benyújtott kereset elbírálására abban az országban kerül sor, ahol a gépkocsi felvétele történt. A bérlő és a szolgáltató cég közötti vitás ügyek rendezésére kizárólag az autó felvételének helyszínével megegyező országban nyílik mód.
Az autókölcsönző cégnek jogában áll megtagadni a gépkocsi kiadását abban az esetben, ha a bérlő nem tesz eleget a fenti feltételeknek. Ennek felelőssége a bérlőt terheli, követelést sem a helyi szolgáltatóval, sem a Világszerte Utazás Kft-vel szemben nem támaszthat.
A későbbiekben felmerülő esetleges problémák egyszerűbb megoldása végett a bérlőnek ajánlatos az autó leadásakor a bérleti szerződés utolsó példányáról másolatot kérni és azt megőrizni.