Előző
Következő

HASZNOS TUDNIVALÓK

ÚTLEVÉL | VÍZUM | SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ÉS ÚTIOKMÁNYOK

Ellenőrizze, hogy az útlevele, utazáshoz használt okmánya érvényes és – ha szükséges – rendelkezik-e megfelelő vízummal a cél-, illetve tranzit országokba.
Egyes országok esetében az útlevélnek a belépés idejétől számítva legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Ellenőrizze az adott ország részletes beutazási feltételeit a Külügyminisztérium honlapján, illetve az adott ország hivatalos honlapján (pl. Külügyminisztérium, külképviselet).
Csináljon fénymásolatokat iratairól és utazás közben tárolja őket az eredeti iratoktól elkülönítve, vagy digitális formában egy megbízható internetes honlapon vagy e-mail fiókban.

BIZTOSÍTÁS

Ne utazzon utas-, baleset- és poggyászbiztosítás nélkül, illetve győződjön meg arról, hogy biztosítása fedezete kiterjed az Ön által tervezett tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra – és szükség esetén széleskörű segítségnyújtásra –, mint például extrém vagy vízi sportok, búvárkodás vagy hegymászás esetében.

KÉPVISELET ELÉRHETŐSÉGEI

Tájékozódjon a legközelebbi magyar nagykövetség, főkonzulátus vagy tiszteletbeli konzuli képviselet elhelyezkedéséről, elérhetőségeiről (ügyeleti telefonszám) és nyitvatartási idejéről.
Amennyiben az országban magyar nagykövetség vagy főkonzulátus nem működik, konzuli védelem iránti igényével a magyar tiszteletbeli konzulhoz, illetve bármely európai uniós tagállam ott működő képviseletéhez (magyarul is elérhető!) fordulhat.

EGÉSZSÉGÜGY | GYÓGYSZEREK

Lépjen kapcsolatba háziorvosával, keresse fel az ÁNTSZ (továbbá bizonyos esetekben az Egészségügyi Világszervezet WHO) honlapját és tájékozódjon az esetlegesen szükséges védőoltásokról, egészségügyi előírásokról, illetve az Ön által szedett gyógyszerek kiviteléhez szükséges engedélyekről.
Ha az Európai Unión belül utazik, váltsa ki ingyenesen az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amellyel ideiglenes tartózkodása során igénybe veheti a célország sürgősségi egészségügyi szolgáltatásait. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban nem helyettesíti a hagyományos utazási biztosítást – elutazása előtt mindenképpen kössön biztosítást. Bővebb tájékoztatásért keresse fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapját. Baleset esetén az Európai Unió országaiban egységesen a 112-es telefonszámon érheti el a segélyhívót.
A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők számára ad tájékoztatást a Nemzeti Vám- és Adóhivatal az utazásaik során magukkal vihető gyógyszerek szállítását illetően.

PÉNZ

Vigyen az útra megfelelő mennyiségű készpénzt, illetve egy, az adott cél-, illetve tranzitország(ok)ban is használható – kiterjedt nemzetközi hálózatba tartozó – bankkártyát (hitelkártyát). Képezzen biztonsági tartalékot. Tájékozódjon a célországba bevihető készpénz értékének felső határáról.
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a visszaútra szóló menetjeggyel, illetve az ehhez, azaz a visszatéréshez szükséges pénztartalékkal.

GÉPJÁRMŰVEL

Amennyiben gépjárművet kíván vezetni a célországban, győződjön meg arról, hogy jogosítványa (egészségügyi alkalmassági igazolása) érvényes és – amennyiben az Európai Unión kívülre utazik – hogy kiváltotta nemzetközi-jogosítványát. Nemzetközi jogosítványát a lakhelye szerinti okmányirodában válthatja ki. Amennyiben saját gépjárművel utazik, győződjön meg róla, hogy biztosítójánál kiváltotta annak nemzetközi biztosítási igazolását (ún. zöld biztosítási kártya), illetve rendelkezik baleset és poggyászbiztosítással. Ismerje meg előre a célország közlekedési szabályait és szokásait.
Tájékozódjon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, illetve a cél- és tranzitországok vámigazgatóságainál (annak honlapján vagy az adott ország Magyarországra akkreditált külképviseletén) a vámmentes, illetve tiltott árukról, mennyiségi korlátozásokról.

UTAZÁS HÁZIKEDVENCCEL

Egyre több magyar állampolgár viszi külföldi útjára magával házi kedvencét. A háziállatok beviteléhez különböző okmányok bemutatása és védőoltások megléte szükséges. Indulás előtt, javasoljuk időben keressék föl állatorvosukat, aki ezzel kapcsolatban bővebb hasznos információkkal szolgálhat.